Individualni jezikovni tečaji

Posted Posted in Izobraževanje

Veliko je razprav o idealni velikosti razreda pri poučevanju tujih jezikov, kot seveda tudi o velikosti skupin pri jezikovnih tečajih. Eno je jasno – učinkovitost poučevanja je pri velikih skupinah bistveno oslabljena. Pri manjših skupinah in individualnih tečajih pa težko povzamemo razlike kot odločilne pri vrednotenju ene ali druge oblike – prednosti in pomanjkljivosti najdemo na obeh straneh. Na splošno pa velja, da bo resnemu učencu zelo koristila kakršnakoli oblika tečaja, naj bo v skupini ali individualno.…

Inštrukcije za fiziko so pomoč razumevanj snovi znane naravoslovne vede.

Posted Posted in Izobraževanje

Fizika je naravoslovna veda, ki vključuje proučevanje snovi in njeno gibanje v prostoru in času, skupaj s povezanimi pojmi. Primera povezanih pojmov sta energija in sila. Inštrukcije za fiziko so potrebne takrat, ko zahtevana snov postane pretežka. Fizika se zdi na prvi pogled kompleksna, zahtevna, učencem v šolskih klopeh se zdi, da se je ne bodo mogli nikoli naučiti. Vendar z odraščanjem spoznavamo, da je fizika del našega vsakdanjika. Preprosto gibanje, ki je del našega vsakdanjega opravila, je fizika. S fiziko se srečujemo tudi v mnogih drugi zelo vsakdanjih opravilih.…