Pravilna uporaba male čistilne naprave

Greznicam je odzvonilo. Če niste priključeni na javno kanalizacijsko omrežje oziroma to tudi v prihodnje ne bo mogoče, potem je vaša edina izbira mala čistilna naprava, ki skrbi za odpadne vode v skladu z najnovejšo zakonodajo.Kljub temu, da male čistilne naprave niso nič zapletenega, pa so pri nas novost, zato je o njih veliko vprašanj – in ta terjajo vsaj osnovna pojasnila.

Vgradnja male čistilne naprave

Ne glede na to, ali gradite novogradnjo, ali se želite s pomočjo male čistilne naprave znebiti obstoječe pretočne greznice, za to ne potrebujete kakšne posebne dokumentacije. Pri novih hišah se v projektni dokumentaciji poskrbi tudi za vris male čistilne naprave, sicer pa ta ne predstavlja nobene posebnosti, zaradi katere bi v nasprotnem primeru potrebovali pridobitev posebnega dovoljenja. Mala čistilna naprava se smatra za preprost objekt, kar pomeni, da gradbeno dovoljenje zanjo ni potrebno.
Če je naprava novost ob že obstoječi hiši, pa morate poskrbeti za to, da se o njej obvesti lokalno oziroma pristojno komunalno službo, ki se ji preda tudi dokumentacija o napravi. Na podlagi seznanitve vas komunalno podjetje lahko oprosti deleža plačila okoljske dajatve, ki temelji na obremenjevanju voda.

Kakšna naj bo mala čistilna naprava?

Pred nakupom male čistilne naprave je potrebno preveriti, da ta ustreza vsem predpisom oziroma standardom. Zadovoljevati mora tako gradbene predpise kot tudi okoljske predpise. Vse informacije boste našli v dokumentaciji, ki je priložena mali čistilni napravi, pri čemer je zelo pomemben tudi podatek o učinkovitosti čiščenja – prav ta je podlaga za delno oprostitev plačila okoljske dajatve.

Kako deluje?

Male čistilne naprave skrbijo za čiščenje odpadnih voda s pomočjo bakterij oziroma mikroorganizmov, ki predelajo »odplake« in ustvarijo živo blato, ki se posede na dno male čistilne naprave. Za ustrezno delo bakterij moramo dodajati preparat iz alg, previdni pa moramo biti z agresivnimi čistili. Voda se loči in ostane na vrhu rezervoarja, ker je prečiščena, pa gre lahko v izpust. Nadzor nad delovanjem male čistilne naprave mora opravljati komunalno podjetje, lastnik pa se mora vsaj enkrat letno odločiti za njeno čiščenje.

In kakšen je strošek?

Male čistilne naprave, ki so primerne za štiričlansko gospodinjstvo, imajo cene okoli 2.500 evrov, v celem letu pa porabijo za do 40 evrov električne energije (večina je električnih). Vsako leto je treba računati na strošek praznjenja blata (odvisen od cenika komunalnega podjetja), na pet let pa naj bi se opravil servis, ki lahko stane okoli 100 evrov.

Similar Posts: