Slikarstvo

Marjeta Medved je akademska kiparka, ki pa ji niti slikarstvo ni tuje. Njena umetniška dela so zasnovana tako, da poudarjajo psihofizično in čutno izraznost. Slikarstvo je tako zanjo medij, s katerim soljudem sporoča in posreduje misli. Tako nastaja živa umetnost, ki omogoča komunikacijo, pretok misli in je iz tega vidika kreativna umetnost, ki nikoli ni nekaj mrtvega. Slikarstvo pa je istočasno način prikazovanja in zakrivanja, zato so njena dela tudi skrivnostna in ne želijo razkriti gledalcu prav vsega. To pomeni, da slikarstvo gledalca nagovarja, da tudi sam aktivira svoje misli in postane aktivni opazovalec umetnine. Marjeta Medved operira s simboli, ki v prvi vrsti nosijo določen pomen za človeka, ki človeka nagovarjajo in ga pozivajo s pomenom. Slikarstvo v funkciji simbolov je tako komunikacijski kanal, ki ga Marjeta Medved spretno uporablja, da komunicira s svojim občinstvom, ki nikoli ne ostane hladno. Spoznati njeno umetnost pomeni hkrati tudi spoznati del sebe.