Zakaj je poklic arheologa tako pomemben?

Vsakega izmed nas zanima kdo je, s kje izhajajo njegovi predniki in kakšen je bil njihov način življenja. So bili uspešni trgovci? Morda kralji? So se vojskovali ali so skrbeli za mir? So njihova dejanja vplivala na potek zgodovine ali so stali bolj na obrobju? Vse našteto nam predstavi arheolog tekom raziskave najdb. Predstavi nam življenje, delo in vsakdan naših prednikov. Na ta način doda dodatno vez z našo preteklostjo ter nam poda odgovore na vprašanja, ki nas preganjajo. Njegovo delo sestoji z raziskovanja materialnih ostankov, kot so keramika, orodje, orožje in arhitekturne najdbe. Aktivno sodeluje pri izkopavanju in dokumentiranju najdb.

Obiskovanje terena in izkopavanje

Delo na terenu poteka v skupini, ki jo vodi arheolog, ki je zadolžen za izkopavanje. Pri delu opravlja tudi meritve, ki vključujejo izris kart in izris načrtov raziskovanega območja. Med delom nadzoruje kopače in dokumentira ves postopek. Posebej se osredotoča na najdene predmete, jih zabeleži in izmeri. Pred začetkom kopanja in raziskovanja, mora opraviti tudi veliko administrativnega in birokratskega dela. Med drugim mora pridobiti tudi potrebna dovoljenja in predstaviti načrte za nadaljnje izkopavanje. Svoje delo mora arheolog opraviti v zastavljenem času, saj je preseganje rokov lahko zelo drago.

Delo in specializacija

Tekom študija in dalje med samim delom, se lahko arheolog osredotoči in specializira za eno področje ali za več različnih področij. Osredotoči se na primer na določeno geografsko področje, čas v zgodovini ali pa glede na tip najdb. Njegovo delo je lahko tudi bolj učne narave, kjer svoje dosežke in dognanja predstavljajo v muzejih, na fakultetah in v strokovnih člankih. Samo delo seveda obsega poleg iskanja, izkopavanja in preučevanja tudi zaščito in skrb za varnost predmetov.

Posebne sposobnosti

Pravi arheolog ima poleg dokončanega študija tudi obilo praktičnih izkušenj pri raziskovanju zgodovine. Na podlagi najdenih predmetov in natančnega preučevanja, arheolog logično sklepa o dogodkih iz preteklosti. Njegova primarna naloga je tako ohranitev najdbe in obenem sestavljanje posameznih kosov v združeno celoto. Na podlagi tega lahko arheolog sklepa o naših koreninah ter poda odgovore na vsa zastavljena vprašanja o našem izvoru.

Similar Posts: